Aktualne dane radarowe odświeżane co 15 minut.

Źródło: http://radar.bourky.cz